آموزش دوخت پیشبند آشپزخانه با پیراهن مردانه

تلفن سفارش کالا : 09129453235 


روش کار بدین صورت است که پیراهن مردانه بلا استفاده ای را مقابلتان پهن می کنید و آستین های پیراهن را به صورت کج همانند تصویر برش زنید و به جز یقه قسمت پشت پیراهن هم کاملا جدا کنید و با تکه های باقی مانده پیراهن ، برای پیشبند بند بسازید.

نکته : برای عدم نفوذ آب در هنگام ظرف شستن می توانید به پشت پیشبند همانند پیشبندهای بازار سفره ای به درد نخور یا پلاستیکی مقاوم بدوزید

سرویس پارچه ای آشپزخانه  مدل سرویس آشپزخانه پارچه ای   قیمت سرویس پارچه ای آشپزخانه  سرویس پارچه ای اشپزخانه  دوخت سرویس پارچه ای آشپزخانه   سرویس آشپزخانه پارچه ای   سرویس اشپزخانه  سرويس پارچه اي آشپزخانه  اموزش سرویس اشپزخانه  سرویس پارچه ای آشپزخونه  دوخت سرویس آشپزخانه  سرویس پارچه ای آشپزخانه لایکو  سرویس پارجه ای اشپز خانه   الگوی سرویس آشپزخانه  سرویس پارچها ای آشپزخانه  مدل سرویس پارچه ای آشپزخانه   وسایل پارچه ای آشپزخانه  دوخت سرویس آشپز خانه کارهای زیبای پارچه ای  وسایل پارچه ای چیست  قیمت سرویس آشپزخانه پارچه ای  کانال اموزش سرویس آشپزخانه  کار تولید ودوخت وسایل اشپزخانه  مدل سرویس پارچه ای اشپز خانه