آشپزخانه مدرن راز بين جنس، بافت و رنگ ها

تلفن سفارش کالا : 09129453235 

 بي شك آشپزخانه در ميان همه فضاهاي خانه بيشترين استفاده را پس از اتاق نشيمن دارد و عمدتاً توسط خانم خانه مورد استفاده قرار مي گيرد. آشپزخانه به عبارتي گذر گاه است؛ گذر گاهي كه همه از آن مي گذرند، بنابراين لازم است علاوه بر رفع نيازهاي فيزيكي و فضايي به لحاظ روانشناختي نيز محيطي مطبوع و دلنشين باشد.
    از آنجا كه اين فضا به عنوان محل كار و فعاليت، و نه استراحت، مطرح است، ضمن آرامش بخش بودن نبايد يكنواخت باشد. با ايجاد تنوع مطلوب در رنگ، بافت و جنس اجزاي آن به صورتي هدفمند مي توان به ميزان قابل توجهي از خستگي چشم در آن كم و آشپزخانه را به محيطي جذاب براي فعاليت تبديل كرد.
    انرژي موجود در آشپزخانه بايد به نوعي باشد كه روح در آن احساس آرامش كند و به جاي يكنواختي و خستگي بيش از پيش كسب انرژي كند. وجود ارتباط بين اجزا و وسايل موجود در آشپزخانه از نظر محل قرار گيري، رنگ، جنس، بافت و... است كه به محيط آن وحدت مي بخشد و مجموعه كاملي را براي ما به نمايش مي گذارد.
    در آشپزخانه بهتر است از يك يا دو رنگ هماهنگ و نزديك به عنوان زمينه استفاده كرد و يك يا دو رنگ ديگر را كه داراي تضاد بيشتري هستند براي ايجاد تنوع مورد استفاده قرار داد. استفاده از رنگ هاي روشن و گرم به عنوان زمينه ، فضاي آشپزخانه را بزرگ تر نشان مي دهد. رنگ هاي درخشان با تضاد بالاتوجه را بيشتر به خود جلب مي كنند و رنگ هاي سرد و عميق جمع و جور به نظر مي رسند. رنگ هاي تيره غم انگيز، و رنگ هاي روشن شادي بخش هستند. تنوع رنگي مي تواند در فضا پراكنده باشد كه به اين ترتيب محيط را يكپارچه نشان مي دهد؛ در صورت تمركز رنگي كه براي تنوع انتخاب شده است آن نقطه يا محل چشمگير و با اهميت مي شود و بلافاصله توجه ديگران را به خود جلب مي كند.
    در آشپزخانه هاي كوچك بهتر است امتداد رنگ سقف، بخشي از ديوارها مثلاً تا بالاي كابينت ها را نيز فرا گيرد. به اين ترتيب فضا بزرگ تر به نظر مي رسد.
    خانم خانه پيوسته در آشپزخانه حركت مي كند و به اين ترتيب ابعاد آشپزخانه و نحوه استقرار و ارتباط مراكز كاري (مثلث كار: ظرفشويي، يخچال، اجاق گاز) نقش مهمي در مسافتي كه شخص طي مي كند دارد. تحقيقات نشان داده است مساحت هفت متر مربع حداكثر سطح قابل قبولي است كه فرد را كمتر خسته مي كند. به اين ترتيب فضايي با 14 تا 15 متر مربع بزرگ ترين فضايي است كه شخص در آن بدون خستگي زياد فعاليت هاي مربوط به آشپزي را انجام مي دهد.
    بيشترين استفاده در آشپزخانه از مركز ظرفشويي است. بنابراين بهتر است از اتاق نشيمن يا غذاخوري به اين فضا ديد وجود نداشته باشد. در آشپزخانه هاي اپن بزرگ يا متوسط بهتر است پيشخوان آشپزخانه مقابل ظرفشويي قرار نگيرد و آن بخش از آشپزخانه باز نباشد، تا ساير قسمت هاي مرتب در معرض ديد قرار گيرد. در صورتي كه يك يا دو سمت آشپزخانه (چه كوچك و چه بزرگ) به اتاق نشيمن يا هال باز باشد، مي توان با استفاده از وسايل تزييني روي بخشي از پيشخوان و ايجاد تضاد بين آن عناصر و زمينه آشپزخانه، به ترتيبي پيشخوان آشپزخانه را چشمگير كرد و توجه افراد را از داخل آشپزخانه به آن منعطف كرد. با ايجاد نقطه يا سطح كانوني زيبا فضاي داخل كمتر به چشم مي آيد.
    آشپزخانه شما با توجه به وسعت آن معمولاً به سه نوع روشنايي نياز دارد:
    - روشنايي عمومي براي فضا كه از طريق لامپ سقفي تامين مي شود.
    - روشنايي در زير كابينت هاي فوقاني براي سطح كار مورد استفاده، كه معمولاً از لامپ هاي مهتابي ضعيف استفاده مي شود. اين روشنايي به ويژه در آشپزخانه هاي بزرگ ضروري است.
    - نور موضعي روي ظرفشويي يا پيشخوان آشپزخانه كه از طريق لامپ هاي سقفي يا ديواري تامين مي شود.
   
    نكاتي براي بهترين استفاده از آشپزخانه
    كابينت هاي فوقاني را تا سقف ادامه دهيد. طبقه آخر كمدهاي فوقاني براي نگهداري انواع اشيا و لوازم كم مصرف مناسب هستند.
    - از چهار پايه هايي در اندازه هاي مختلف مي توان براي زيرپايي يا قرار دادن برخي چيزها استفاده كرد. كابينت هاي پايين معمولاً 60 سانتيمتر عمق دارند و كابينت هاي فوقاني 40 تا 45 سانتيمتر. در آشپزخانه هاي كوچك بهتر است يك يا دو كابينت با عمق 60 سانتيمتر تا بالاامتداد يابد تا بيشترين استفاده از فضا به عمل آيد. اگر انتخاب كابينت ها براي اين كار هدفمند صورت گيرد، در زيبايي فضا هم تاثير مناسب مي گذارد.
    - كابينت هاي فوقاني نيز دو رديف دارند و به سقف مي رسند، استفاده از شيشه در آنها باعث مي شود ظروف، ادويه جات و... را آسان تر پيدا كنيد. قاب پهن دور اين شيشه ها و تقسيم بندي آنها مسلط به ساير شكل هاي آشپزخانه است و باعث جلب توجه مي شود.
    - استفاده از چراغ هاي آويزان روي پيشخوان علاوه بر آنكه توجه را از داخل آشپزخانه به اين سطح معطوف مي كند از ارتفاع فضا نيز به طور حسي مي كاهد. اين امر با قرار دادن رنگ هاي زنده و متضاد در زمينه رنگ سفيد آشپزخانه تشديد مي شود.
    - بهتر است كانال هاي كولر به رنگ ديوار رنگ آميزي شوند تا كمترين تاثير را بگذارند.
    - استفاده از روشن ترين رنگ براي آشپزخانه كوچك آن را بزرگ تر مي نماياند.
    - امتداد يافتن كابينت هاي فوقاني بالاي يخچال، گاز و... تعداد قفسه بيشتري در اختيار ما قرار مي دهد.
    - تعبيه يك آهنرباي قوي در كناره كابينت مي تواند آسودگي خيال را براي محل كاردها به همراه داشته باشد.
    منبع: houzz.com

سرویس پارچه ای آشپزخانه  مدل سرویس آشپزخانه پارچه ای   قیمت سرویس پارچه ای آشپزخانه  سرویس پارچه ای اشپزخانه  دوخت سرویس پارچه ای آشپزخانه   سرویس آشپزخانه پارچه ای   سرویس اشپزخانه  سرويس پارچه اي آشپزخانه  اموزش سرویس اشپزخانه  سرویس پارچه ای آشپزخونه  دوخت سرویس آشپزخانه  سرویس پارچه ای آشپزخانه لایکو  سرویس پارجه ای اشپز خانه   الگوی سرویس آشپزخانه  سرویس پارچها ای آشپزخانه  مدل سرویس پارچه ای آشپزخانه   وسایل پارچه ای آشپزخانه  دوخت سرویس آشپز خانه کارهای زیبای پارچه ای  وسایل پارچه ای چیست  قیمت سرویس آشپزخانه پارچه ای  کانال اموزش سرویس آشپزخانه  کار تولید ودوخت وسایل اشپزخانه  مدل سرویس پارچه ای اشپز خانه