آشپزخانه زیبا با سرویس های پارچه ای خلاقانه

تلفن سفارش کالا : 09129453235 
آشپزخانه های زیبا با خلاقیت در دوخت محصولات پارچه ای:دستگیره های فانتزی ،انواع پیش بند آشپزخانه،دم کنی آشپزخانه،دستمال تنظیف و پارچه های زیبای دوخته شده برای زیر ظروف و روی اپن آشپزخانه.برخی از این سرویس های پارچه ای آشپزخانه توسط ما به تعداد انبوه قابل تولید میباشد.سفارشات انبوه و فروش به صورت عمده ای پذیرفته میشود.