خانه » افت قیمت آهن‌آلات نسبت به تابستان

اکو ایران: بررسی تورم فصلی نهاده‌های ساختمانی در شهر تهران نشان می‌دهد رکورد تورم فصلی در پاییز 1402 برای کاشی و سرامیک بوده است. همچنین تورم فصلی در اغلب نهاده‌ها نسبت به تابستان کاهش یافته است.

به گزارش اکو ایران، مرکز آمار ایران جدیدترین آمار مربوط به تورم نهاده‌های ساختمانی شهر تهران را در پاییز 1402 منتشر کرد. منظور از نهاده‌های ساختمانی مواد و مصالحی است که برای ساخت به کار می‌روند. تورم این مواد می‌توان منجر به تورم قیمت مسکن و انواع هزینه‌های ساخت و ساز شود.

 مطابق این گزارش تورم فصلی کل نهاده‌های ساختمانی در پاییز 1402 یعنی تغییرات شاخص قیمت انواع مصالح در این فصل نسبت به فصل قبل برابر با 0.3 درصد بوده که نسبت به فصل تابستان 1.6 واحد درصد کاهش یافته است. اما بررسی جزئی‌تر زیرگروه‌های نهاده‌های ساختمانی حاکی از این است که بیشترین تورم فصلی در پاییز مربوط به زیرگروه موزاییک، کاشی و سرامیک برابر با 3.9 درصد و کمترین آن برای زیرگروه آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده برابر با 4.8- درصد بوده است و این زیرگروه در کنار تاسیسات برقی دو زیرگروهی بوده‌اند که قیمت آن‌ها نسبت به تابستان کاهش یافته است.

 همچنین بررسی تغییرات تورم فصلی نسبت به تابستان نشان می‌دهد در اغلب زیرگروه‌ها این تورم کاهش یافته و در این میان بیشترین افت تورم فصلی برای زیرگروه گچ و گچ‌کاری برابر با 18.6 درصد بوده است.

 بیشترین تورم فصلی برای سرامیک، موزاییک و کاشی

 فاکتورهای مختلفی بر قیمت مسکن اثرگذار است و یکی از فاکتورهای مهم در این میان قیمت مواد و مصالح و تمام خدماتی است که در فرایند ساخت به کار می‌رود. مرکز آمار این نهاده‌ها را در 15 زیرگروه مجزا تقسیم‌بندی کرده است.

 مطابق آمار در پاییز 1402 قیمت‌ها در 12 زیرگروه ساختمانی در شهر تهران نسبت به فصل قبل رشد کرده که بیشترین تورم فصلی برابر با 3.9 درصد مربوط به زیرگروه موزاییک، کاشی و سرامیک بوده است. نقاشی ساختمان و انواع بلوک سفالی و آجر نیز تورم فصلی زیادی را نسبت به فصل قبل تجربه کرده‌اند.

 این در حالی است که قیمت نهاده‌های ساختمانی در 2 زیرگروه نسبت به تابستان کاهش یافته که بیشترین کاهش برای زیرگروه آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده بوده که متوسط قیمت کالاهای آن 4.8 درصد افت کرده است. تاسیاست برقی زیرگروه دیگری بوده که 0.1 درصد نسبت به فصل گذشته افت قیمت داشته است. همچنین شاخص قیمت در زیرگروه چوب نیز تغییری نکرده است.

 از سوی دیگر مقایسه تورم فصلی نهاده‌های ساختمانی نسبت به تابستان می‌تواند روند تحولات فصلی را بهتر نمایان کند. این بررسی حاکی از افت تورم فصلی در پاییز در اغلب نهاده‌های ساختمانی است.

021123

افت تورم فصلی در اغلب نهاده‌های ساختمانی

 بررسی‌ها نشان می‌دهد سطح تورم فصلی در 12 زیرگروه‌های نهاده‌های ساختمانی کاهش یافته است. افت تورم در این زیرگروه‌ها می‌تواند به دلایل مختلفی رخ داده باشد. کاهش ساخت و ساز و مسکن در فصل پاییز نسبت به تابستان و همچنین تغییر در شرایط بازار نهاده‌های ساختمانی را می‌توان از دلایل این افت ذکر کرد.  

 در این میان بیشترین افت تورم مربوط به زیرگروه گچ و گچ‌کاری برابر با 18.6 واحد درصد بوده است. تورم فصلی این گروه از 20.6 درصد در تابستان به 2 درصد در پاییز رسیده است.

 با این حال تورم فصلی در سه زیرگروه آهن‌آلات میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده، زیرگروه نقاشی ساختمان و زیرگروه خدمات افزایش یافته که بیشترین رشد تورم فصلی مربوط به آهن‌آلات برابر با 1.7 واحد درصد بوده است. همچنین قیمت‌ها در نقاشی ساختمان و خدمات نیز که مربوط به هزینه‌های به کارگیری نیروی انسانی برای ساخت مسکن است افزایش یافته است.