متن و ترجمه آهنگ Set Me Free Pt.2 از Jimin ، تکست و معنی اهنگ ست می فری به معنای آزادم کن از جیمین

Lyrics and Translation Music Jimin Set Me Free Pt 2

در ادامه برای خواندن متن اصلی کره ای و ترجمه فارسی موزیک خارجی Set Me Free Pt.2 از Jimin ، با بخش موزیک ماگرتا همراه باشید.

متن موزیک پیشنهادی: متن و ترجمه آهنگ VIBE از TAEYANG و Jimin

متن و ترجمه آهنگ Set Me Free Pt.2 از Jimin
متن و ترجمه آهنگ Set Me Free Pt.2 از Jimin

متن و معنی اهنگ Set Me Free Pt.2 از Jimin

[Intro]

Yeah
آره

[Verse 1]

I got a good time
زمان خوبی سپری کردم

Yeah, time to get mine
آره،زمانشه که برای خودم کنم

헤맸어, 미로
توی یه هزار تور گم شدم

Hennessy and night
هنسی (یک نوع نوشیدنی) و شب

I never stop, I never stop
من هرگز متوقف نمیشم، هرگز متوقف نمیشم

다시 repe-e-eat
دوباره تکرارش میکنم

I never stop, fuck all your opps
هرگز متوقف نمیشم، لعنت به همه مخالفت ها

Finally free-e-e
بالاخره آزادم

Ah, yeah, ah, yeah
اه،اره،اه،اره

끝에 멈춰 선 나
رو لبه وایسادم

Not yet, not yet
نه هنوز، نه هنوز

돌아보지 않아
به عقب نگاه نمی کنم

Now, yeah, now, yeah
حالا،اره،الان ،اره

날아가 butterfly-y-y
مثل پروانه پرواز می کنم

Finally free-e-e
بالاخره آزادم

[Pre-Chorus]

Look at me now (me now)
حالا به من نگاه کن

더 이상 아파도 숨지 않아
حتی اگه دردناک باشه هم دیگه چیزی و پنهان نمیکنم

미치지 않기 위해 미치려는 것
دیوونه وار رفتار میکنم تا عاقل بمونم

지나간 나를 위해 손을 들어
دستاتونو برای منِ گذشته بیارید بالا

[Chorus]

Now, set me free-e-e
حالا خودمو آزاد میکنم

Set me free-e-e
آزادم کن-ن-ن

Set me free-e-e
آزادم کن-ن-ن

Set me free-e-e
آزادم کن-ن-ن

Set me free-e-e
آزادم کن-ن-ن

(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) set me free-e-e
(اوه-عه-اوه،اوه-عه-اوه) آزادم کن

(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) set me free-e-e
(اوه-عه-اوه،اوه-عه-اوه) آزادم کن

(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) set me free-e-e
(اوه-عه-اوه،اوه-عه-اوه) آزادم کن

(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) set me free-e-e
(اوه-عه-اوه،اوه-عه-اوه) آزادم کن

[Verse 2]

I got feel low
حس خستگی دارم

Still 난 미로
هنوزم هذیون

But I got no time to break soul
ولی وقت برای در هم شکستن روح کسی ندارم

Just let me flow
فقط بذار جاری باشم

Hey fool, just get out of my way
هی احمق، فقط از سر راهم برو کنار

Shut up, fuck off
خفه شو، گورتو گم کن

I′m on my way
من در راه هستم

[Refrain]

Ah, yeah, ah, yeah
اه،اره،اه،اره

시작된 나의 primetime
شروع شده , زمان اول من [هم معنی اولین زمان من، هم معنی زمان اول بودنم معنی میده]
Forget, forget
فراموش کن، فراموش کن

기꺼이 올라타
با خوشحالی میپرم بالا

Now, yeah, now, yeah
حالا، اره، الان ،اره

날아가 butterfly-y-y
مثل پروانه پرواز می کنم

Finally free
بالاخره آزاد

[Pre-Chorus]

Look at me now
بهم نگاه کن الان

날 비웃어도 멈추지 않아
نمی ایستم حتی اگه مسخرم کنن

미치지 않기 위해 미치려는 것
دیوونه وار رفتار میکنم تا عاقل بمونم

지나간 날을 위해 손을 들어
دستاتونو برای من گذشته بیارید بالا

[Chorus]

Now, set me free-e-e (set me free, set me free)
حالا خودمو آزاد میکنم (آزادم کن، آزادم کن)

Set me free-e-e (set me free)
آزادم کن-ن-ن (آزادم کن)

Set me free-e-e (set me free, set me free)
آزادم کن-ن-ن (آزادم کن، آزادم کن)

Set me free-e-e (won’t you set me free?)
آزادم کن-ن-ن (منو آزاد نمی کنی؟)

Set me free-e-e (yeah)
آزادم کن-ن-ن (آره)

(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) set me free-e-e
(اوه-عه-اوه،اوه-عه-اوه) آزادم کن

(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) set me free-e-e
(اوه-عه-اوه،اوه-عه-اوه) آزادم کن

(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) set me free-e-e (Free, free)
(اوه-عه-اوه،اوه-عه-اوه) آزادم کن (آزاد، آزاد)

(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) set me free-e-e
(اوه-عه-اوه،اوه-عه-اوه) آزادم کن

[Outro]

(Oh-eh-oh, oh-eh-oh, set me free-e-e)
(اوه-عه-اوه،اوه-عه-اوه) آزادم کن

(Oh-eh-oh, oh-eh-oh, set me free-e-e)
(اوه-عه-اوه،اوه-عه-اوه) آزادم کن

(Oh-eh-oh, oh-eh-oh, set me free-e-e)
(اوه-عه-اوه،اوه-عه-اوه) آزادم کن

(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) set me free-e-e
(اوه-عه-اوه،اوه-عه-اوه) آزادم کن

متن موزیک پیشنهادی: متن و ترجمه آهنگ With you از JIMIN و HA SUNG WOON

در انتها امیدواریم که از متن و ترجمه آهنگ Jimin به نام Set Me Free Pt.2 ، نهایت استفاده و لذت را برده باشید.