خانه » نرخ بیمه شخص ثالث در سال آینده 30 درصد افزایش می‌یابد

سخنگوی بیمه مرکزی از افزایش 30 درصدی بیمه شخص ثالث در سال آینده خبر داد.

نرخ بیمه شخص ثالث در سال آینده 30 درصد افزایش می‌یابدنرخ بیمه شخص ثالث در سال آینده 30 درصد افزایش می‌یابد

مجید مشعلچی فیروز آبادی سخنگوی صنعت بیمه کشور در گفت وگو با در مورد جلسه امروز شورای عالی بیمه اظهار داشت: نرخ حق بیمه شخص ثالث برای سال ۱۴۰۲ با ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ تصویب شد.

بنابراین گزارش نرخ دیه سال آینده که به تازگی از سوی رئیس قوه قضائیه اعلام شده است، از 800 میلیون تومان به 900 میلیون تومان افزایش یافت و این نرخ مبنای حق بیمه شخص ثالث به شمار می‌رود.