خانه » بیکاری در کشور کاهش یافت؟/3 استان رکورددار بیکاری شدند
بیکاری در کشور کاهش یافت؟/3 استان رکورددار بیکاری شدندتسنیم :


مطابق گزارش‌های مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۳ در ۲۶ استان زیر۱۰ درصد شده است.

بیکاری در کشور کاهش یافت؟/3 استان رکورددار بیکاری شدند

مطابق آخرین گزارش مرکز آمار ایران از بهار ۱۴۰۳ در بهار ۱۴۰۳، به‌میزان ۴۱.۲ درصد جمعیت ۱۵ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۲) تغییر نیافته است.

جمعیت شاغلین ۱۵ساله و بیشتر در این فصل ۲۴ میلیون و ۷۴۶ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۴۰ هزار نفر افزایش داشته است، همچنین جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی (اعم از افراد محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار مانند بازنشستگان و…) ۳۸ میلیون و ۲۲۸ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۳۱ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۳، بخش خدمات با ۵۲.۴ درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۳.۰ درصد و کشاورزی با ۱۴.۵ درصد قرار دارند.

بررسی نرخ بیکاری استان‌ها بیانگر این است که  نرخ بیکاری ۲۶ استان زیر ۱۰درصد است، همچنین آن‌طور که داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، استان‌های کرمانشاه (۱۲ درصد)، لرستان (۱۱.۳ درصد)، خوزستان (۱۱ درصد) به‌ترتیب بیشترین نرخ بیکاری را دارند، پس از این استان‌های آذربایجان غربی (۵.۷درصد)، سمنان (۵.۶درصد) و مرکزی (۴.۸ درصد) کمترین نرخ بیکاری را در بهار ۱۴۰۳ دارند.